Nothing without you

Nem ölel már, csak megöl ezzel, egykor kéz a kézben, de most fél méter is ezer. Hova lett a fény? Miért vagy ilyen távol? Miért csak pislákol a tűz, miért nem lángol?

(Source: tartson-orokke-a-lang, via szerettelekegykor)

(Source: beledestemblog, via capaveszely)

Az emberek észre sem veszik azt,amit értük teszel.. Csak akkor,mikor már nem csinálod tovább..
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter